Podmínky účasti

Obchodní a etické podmínky účasti na kurzech Tajemství pánevního dna

(podle pravidel Školy pánevního dna)

 

Milé dámy, těší mě Váš zájem o kurz Tajemství pánevního dna, který pořádám jakožto akreditovaná lektorka Školy pánevního dna. Věřím, že kurz splní Vaše očekávání. Než se na kurz definitivně přihlásíte, přečtěte si, prosím, následující podmínky.

V rámci bezpečného přístupu k Vašemu zdraví Vás prosím o prohlášení, že:

1. Nejste v prvním nebo třetím trimestru těhotenství, ani v procesu umělého oplodnění. Ženy v druhém trimestru těhotenství se mohou zúčastnit kurzu pouze po předchozí konzultaci. Menstruace není pro účast na kurzu překážkou.

2. Nejste v péči psychiatra a neberete psychofarmaka.

3. Nejste vážně nemocná. Jakékoliv vážné zdravotní potíže máte povinnost mi oznámit spolu s přihláškou a případně konzultovat s ošetřujícím lékařem.

4. Jste plnoletá.

5. Berete na vědomí, že kurz je nástrojem osobního rozvoje a prevencí, nikoliv léčbou. Nenahrazuje lékařskou péči. V případě zdravotních potíží je vhodné absolvování kurzu konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

6. Berete na vědomí, že se kurzu účastníte plně na svou vlastní zodpovědnost. Kurz je zaměřen nejen na fyzické cvičení, ale zabývá se také emoční a energetickou rovinou. Je mou povinností Vás upozornit, že cvičením se mohou přechodně zhoršit některé už existující potíže, svaly mohou být namožené, může se objevit bolest v podbřišku nebo kříži, menstruace může být silnější a přijít dříve. Stejně tak se můžete cítit rozladěná a Vaše emoční a energetické rozpoložení může výrazněji kolísat.

7. Dále berete na vědomí, že kurz je pouze pro Vaši vlastní potřebu. Nenahrazuje certifikovaný lektorský kurz a účast na něm Vás neopravňuje metodu 3×3 vyučovat (a to ani její dílčí části), ani jinak na znalostech tohoto kurzu komerčně profitovat.

 

Přihláška a storno podmínky

• Přihláška na kurz nabývá platnosti zaplacením zálohy ve výši 50% nebo celé částky kurzovného.

• Přihlášení je závazné a záloha nevratná. V případě, že se nebudete moci kurzu zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradnici.