Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie je jemná doteková technika, jejímž průběhem i účinky jsem v poslední době doslova nadšená. Využívá přirozenou schopnost organismu udržovat rovnováhu a podporuje spouštění samouzdravných procesů v těle. Její princip spočívá v naslouchání, podpoře a jemném ladění pohybu a rytmu celého cranio-sacrálního systému (cranio = lebka, sacrum = křížová kost) a fascií. Povzbuzuje tak přirozený mechanismus k lepšímu fungování mozku a míchy, rozptýlení negativních účinků stresu a rozpouštění fyzických, emočních a energetických zátěží.

Naše tělo je moudré. Neustále směřuje k harmonii a zdraví. Někdy je až fascinující, jak si dokáže poradit s vypjatými situacemi a destruktivními vzorci, kterým ho mnohdy vystavujeme. Při kraniosakrální terapii vytváříme vhodné podmínky pro to, aby se tělo pod citlivým dotekem dovolilo samo do hloubky uvolnit, fyzicky, psychicky i emočně, a jen do té míry, na jakou je v danou chvíli připravené. Jedině v “tak akorát” uvolněném a naladěném těle může volně plynout naše životní energie. Co to znamená “tak akorát”, to ví samo tělo. Proto mu nasloucháme, respektujeme, následujeme a vytváříme prostor najít nové možnosti cest k vnitřní rovnováze.

Čím déle se věnuji práci s dotekem, tím více mám tendence zpomalovat, zjemňovat a důvěřovat genialitě těla. Velké změny se mohou udát jen na základě malého impulzu, pokud jim k tomu dáme příležitost a “nerušíme” svými hlavovými potřebami vše chápat a mít pod kontrolou.

 

Délka setkání

Základní délka setkání zahrnující úvodní rozhovor, samotné ošetření a čas na závěrečné doznění.

 75 minut / 1000,-

Setkání je možné prodloužit a kombinovat s konzultací, masáží nebo obojím. Délka 1,5–3 hodiny. Cena je vždy za můj čas 800,-/hodinu.